Издаване на формуляр А1

Счетоводна къща Ларкс съдейства в изготвянето на формуляри тип А1. Чрез него се удостоверява, че дадено лице се осигурява съгласно законодателството на една държава в ЕС, въпреки, че то работи на териториите на друга. Благодарение на формуляр А1 ще имате възможност да избегнете проблемите, свързани с вашето осигуряване на територията на Европейския съюз.

Ларкс ви предлага консултиране спрямо вашия казус, изготвяне на план за действие и съдействие при изготвяне на нужните документи, както и да бъдем ваши представители през Националната агенция по приходите.

img

map

Предимствата, които Ларкс ви гарантира:

  • бързо издаване на формуляр А1
  • консултации по вашите въпроси
  • представителство пред НАП
  • най-привлекателни цени на пазара

Търсите професионално отношение и безупречни услуги?