Цени

Цени за абонаментно счетоводно обслужване
* всеки нов клиент получава 1 месец безплатно счетоводно обслужване за своята действаща фирма

Фирми нерегистрирани по ЗДДС

Брой документи услуги търговия производство
до 10 док./месец 100 лв 110 лв 120 лв
10 - 30 док./месец 120 лв 130 лв 140 лв
31 - 50 док./месец 180 лв 190 лв 200 лв
над 50 док./месец по договарянеФирми регистрирани по ЗДДС

Брой документи услуги търговия производство
до 10 док./месец 140 лв 160 лв 180 лв
10 - 30 док./месец 200 лв 220 лв 240 лв
31 - 50 док./месец 260 лв 280 лв 300 лв
над 50 док./месец по договаряне


Цени за регистрация, промяна и ликвидация на фирма
* безплатна регистрация на фирма и 1 месец безплатно счетоводно обслужване при сключване на договор за абонаментно счетоводство на вашата нова фирма и депозит от 250 лева, който бива приспадан от таксите за счетоводно обслужване.

Регистрация на ЕТ: 200 лева
Регистрация на ЕООД: 260 лева
Регистрация на ООД (до 2 съдружника): 280 лева
Регистрация на ООД (3 съдружника и повече): 300 лева
Регистрация на АД: 1800 лева
* цената включва и държавните такси към Агенция по вписвания
За всеки наш нов клиент регистрацията на ЕТ, ЕООД и ООД е безплатна. Клиентът заплаща единствено държавната такса към Агенцията по вписвания.

Промяна на адрес, седалище, предмет на дейност: 160 лева
Смяна на управители и съдружници: 180 лева
Промени на капитал, прехвърляне на дялове: 180 лева

Ликвидация на ЕООД: 600 лева
Ликвидация на ООД: 650 лева
Ликвидация на ЕТ: 500 лева

* срок за регистриране на фирма - 72 часа, за промяна в обстоятелствата - до 7 дни
* цените са за български гражданиЦени за обработка на ТРЗ

Брой персонал / Цена за единица персонал
до 10 / 8 лева
от 10 до 30 / 7 лева
от 30 до 50 / 6 лева
от 50 до 100 / 5 лева
над 100 / договаряне


Цени за възстановяване на ДДС от чужбина
Такса ангажимент: 200 лева
Възстановяване на ДДС от чужбина: 4% от възстановената сума
Подготовка за подаване и получаване на документ за възстановяване на ДДС за всяка държава от ЕС: 100 лева


Цена за издаване на формуляр А1
Подготовка на документи за формуляр А1: 300 лева
Подаване на документи за формуляр А1: 300 лева
Заявление за А1 (за брой служители): 70 лева

* срок за издаване на формуляр А1 - 30 дни

Държавните такси за всички гореизброени услуги не са включени в цените.

Търсите професионално отношение и безупречни услуги?